هاست لینوکس اقتصادی

پنل 1

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
آخرین نسخه سیپنل
MYSQL
نصب و تحویل آنی!
امکان ریدایرکت
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
ضد اسپم
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنلاین

پنل 2

فضا 3 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
آخرین نسخه سیپنل
MYSQL
نصب و تحویل آنی!
امکان ریدایرکت
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
ضد اسپم
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنلاین

پنل 3

فضا 5گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
آخرین نسخه سیپنل
MYSQL
نصب و تحویل آنی!
امکان ریدایرکت
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
ضد اسپم
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنلاین

پنل 4

فضا 10گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
آخرین نسخه سیپنل
MYSQL
نصب و تحویل آنی!
امکان ریدایرکت
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
ضد اسپم
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
تحویل فوری و آنلاین